Naturoplevelser 2017-04-20T13:33:11+00:00

Ridning

Ryttere er velkomne på Bidstrup; reglerne er enkle, man skal have et personligt ridekort og man skal tage hensyn til dem man møder undervejs.

Ridekortet giver adgang til 30-40 km private skov- og markveje.

Årskort for 2017 udgør kr. 600,- Dagkort udstedes kun for større grupper eller i forbindelse med stævner o. lign. og udgør kr. 80,- pr. deltager.

Kontakt os hvis du vil ride, så sender vi ridekort og kortskitse over området.

Vandreruter

I skovene er anlagt 4 markerede vandreruter. Ruterne er etableret i samarbejde med Naturfredningsforeningen og Favrskov kommune og har fri adgang for alle i dagtimerne.

To af ruterne udgår fra Bidstrup hovedgård. Ved Bidstrupvej er der et oversigtskort og foldere med ruteanvisning.
En tredje rute, ”gravhøjsruten” løber i Essendrup Skov ved Hadstenvej. Denne rute passerer 12 bronzealderhøje i et smukt og varieret skovterræn.
Den sidste rute udgår fra Voer Mølle ved Voermøllevej-Skovmøllevej (8370 Hadsten). Også her er opsat oversigtskort og en kasse med foldere om turen.

Bemærk, at nogle af ruterne kan være lukket på enkelte dage på grund af jagt eller intensivt skovarbejde i området.

Jagten

Marker og skove er opdelt i et antal jagtdistrikter, der er fast udlejet til konsortier af jægere og til Hadsten Jagtforening. Dagjagter udlejes ikke.
Særligt er det jagten på sikavildt og råvildt der er af betydning. Kronvildt forekommer også og der er gode bestande af ænder og andet fuglevildt.

Sportsfiskeri

Havørred, men også laks og aborre, fanges  i Hadsten Lilleå og de små bække Voer Mølle Å og Granslev Å. Hadsten Lystfiskeriforening står for fiskeriet i åerne og her skal man henvende sig om medlemskab eller dagkort. Se her for oplysninger. Foreningen har en frokoststue, ”Fiskerly”, på Bidstrup Hovedgård, hvor der også kan parkeres.

Egetræ ved Bidstrup