Om Bidstrup 2017-04-20T14:37:03+00:00

Virksomheden

Bidstrup Gods omfatter 1000 ha, størstedelen skov, 300 ha er mark og eng. En vigtig del af godsdriften er udlejning af jagt og fiskeri samt af de 25 huse og mindre gårde. Husene er tidligere tjenesteboliger, der nu er sat i stand som moderne boliger.

Til Godset hører firmaet EGETRAE.DK der forhandler savet og lagret egetømmer til restaurering af fx kirker og bindingsværk.

Også events, aktiviteter for gæster, er af stor betydning for Godset. Der afholdes kurser og receptioner for virksomheder og året igennem er der ekskursioner på gården for foreninger og skoler.

Af Bidstrups historie

I 1220 skulle Styge Hvide have opført det første ”Bistorp” – senere benævnt Bidstrup. En ny hovedbygning rejstes i 1500-tallet.

Den nuværende 3-fløjede bygning er fra 1698 og skyldes Johan Rantzau. Balkon, trappe og kviste blev tilføjet i 1750’erne.

I det øvrige gårdanlæg er laden med porten ældst: ”Den 3. juni 1590 lod fru Sitsel (Sidsel Oxe) dette hus opbygge”, som en indskrift fortæller. De øvrige røde bygninger er fra 1750’erne.

Byggestilen kaldes ”Jysk Barok” i design af bygmesteren Niels Hinrich Riemann.

Den nuværende ejers forfar, Gehrdt de Lichtenberg, købte Bidstrup i 1749. Om de første generationers historie kan man læse i dr. phil. Annette Hoff’s værker:

  • ”Gehrdt de Lichtenberg, Storkøbmand, Godsejer – -”. Horsens Museum 2007 og
  • Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber 1771-1796”. Horsens Mus. 2009.
traktor-bidstrup

TV 2 har præsenteret Bidstrup i serien ”Gods og Gummistøvler”: